Kotły kondensacyjne

W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o.

W kotłach konwencjonalnych energia ta jest bezpowrotnie tracona, ponieważ ciepła para wodna uchodzi wraz ze spalinami przez komin.

Dzięki odzyskanej dodatkowej energii ciepła skraplania, kotły kondensacyjne mają o wiele wyższą sprawność w stosunku do kotłów konwencjonalnych.

Kotły kondensacyjne = wyższa sprawność i większe oszczędności (do 25 % w porównaniu do kotłów gazowych konwencjonalnych)

Technika kondensacyjna jest jedną z najbardziej efektywnych technologii wytwarzania ciepła z paliw kopalnych. Pozwala natychmiastowo i trwale obniżyć koszty ogrzewania.

Co więcej, jest technologią przyszłości – już dziś umożliwia wykorzystanie biopaliw. Tym samym, zapewnia pewne i ekonomiczne zaopatrzenie w ciepło przez następne dziesięciolecia.

Kotły kondensacyjne mogą współpracować z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę.

Jest to kolejny krok w obniżeniu zużycia energii. W takiej instalacji grzewczej poszczególne źródła ciepła współpracują ze sobą – stanowią spójny system, który w pierwszej kolejności wykorzystuje darmową (tańszą) energię.

Bowiem, tylko kompletne rozwiązania systemowe są gwarancją najwyższej sprawności całej instalacji i niskich kosztów ogrzewania.

Łatwa wymiana starego kotła. Stare kotły olejowe i gazowe można łatwo wymienić na nowe – kondensacyjne.

Nie wymaga to prawie żadnych zmian w istniejącej instalacji. Co najwyżej, potrzebne zmiany mogą wynikać z tego że instalacja z kotłem kondensacyjnym może być prostsza niż z tradycyjnym – kotły te nie wymagają żadnych zabiegów dla utrzymania minimalnej temperatury wody grzewczej, zapobiegania kondensacji w samym kotle i systemie odprowadzania spalin.

Praca kotłów kondensacyjnych możliwa jest również w instalacjach centralnego ogrzewania z wysokimi temperaturami systemowymi, jakie zazwyczaj spotyka się w starym budownictwie.

Nawet w układach c.o. zaprojektowanych na temperatury systemowe 75/65°C, temperatura na powrocie jest zazwyczaj na tyle niska, że pozwala na wykroplenie pary wodnej ze spalin (kondensację).

Tak więc, kocioł będzie pracował w zakresie kondensacji, ze sprawnością przekraczającą 100 procent. Niskie temperatury spalin, umożliwiają ich odprowadzanie z kotłów kondensacyjnych za pomocą prostych i niedrogich przewodów.

Przewody te można zazwyczaj wpuścić w istniejące kanały kominowe, co stwarza podczas modernizacji kotłowni szansę rezygnacji z koniecznego w innych wypadkach remontu komina.