Pompy ciepła

Firma Termsolar zajmuje się doborem montażem i serwisem  pomp ciepła:

– DANFOSS
– NIBE
– ALPHA INNO TEC

Dofinansowania i promocje do pomp ciepła  40% dofinansowania do inwestycji z pompami ciepła Danfoss w ramach WFOŚiGW w woj. mazowieckim.
W województwie mazowieckim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił Konkurs z zakresu ochrony powietrza – Odnawialne źródła energii – pn. „Zakup i montaż pomp ciepła o mocy do 160 kW”.

Celem konkursu jest propagowanie odnawialnych źródeł energii oraz upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.

Kierowany jest do osób fizycznych i prawnych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością lub pozwolenie na budowę budynku, którego źródłem ciepła jest pompa ciepła.

Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane:

– koszt zakupu i montażu pompy ciepła wraz z osprzętem
– projekt geologiczny
– inne materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej pracy pompy ciepła
– koszt przygotowania dokumentacji technicznej
– podatek od towarów i usług (VAT)

Inną możliwością w województwie mazowieckim we współpracy z WFOŚiGW jest dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła, odwierty wraz z projektem oraz wykonanie ogrzewania podłogowego.

Beneficjenci mogą uzyskać dotacje jako częściową dopłatę do oprocentowania kredytu bankowego w wysokości nie wyższej niż 4% wartości kredytu lub częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w wysokości do 30% kwoty.