Rekuperacja

Rekuperatory są to wymienniki ciepła, składające się z równolegle przebiegających przewodów powietrznych lub komór, które oddzielają poszczególne czynniki. Przez komory składające się z cienkich blach lub rur przepływa w sąsiedztwie i każdorazowo naprzemiennie czynnik grzewczy lub chłodniczy oraz medium, które należy ogrzać lub schłodzić.

Rozróżnia się następujące rodzaje przepływu medium: współprądowy, przeciwprądowy lub krzyżowy, ewentualnie przepływ, którego składowymi są wyżej wymienione rodzaje przepływu. Dzięki specjalnemu tłoczeniu na zimno blach lub sprawnemu rozmieszczeniu przewodów powietrznych względem siebie, powstają wysokoefektywne powierzchnie wymiany ciepła, dzięki czemu wymienniki ciepła osiągają wysoki odzysk ciepła.